ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ้างโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ นหลังคา (Solar rooftop) ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า

หมวดหมู่ข่าว: แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง
| ผู้เขียนข่าว Tanaphol Suntornsuk | อ่านข่าวทั้งหมด 633 ครั้ง