ธนาคาร

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ธนาคารออมสิน ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคาร อี-พาร์ค กลุ่มอาคาร เอ็ม-สแควร์  
  • ธนาคารกรุงเทพ ตั้งอยูที่ ชั้น 1 อาคารโรงอาหารและกิจกรรม D1 
  • บริการเครื่องกดเงินอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) หรือเครื่องฝากเงินสดภายในมหาวิทยาลัยกว่า 17 เครื่อง