ธนาคาร

  • ที่ทำการธนาคารออมสิน ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคาร E-Park กลุ่มอาคาร M Square
  • ที่ทำการธนาคารกรุงเทพ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารโรงอาหารและกิจกรรม D1
  • บริการเครื่องเอทีเอ็มและเครื่องฝากเงินสดภายในมหาวิทยาลัยกว่า 17 เครื่อง