ศูนย์อาหาร


ศูนย์อาหาร D1

อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร D1 ประกอบด้วย

 • ร้านอาหาร 10 ร้าน
 • ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม 9 ร้าน
 • เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น.ทุกวัน
 • มีความจุ 1,200 ที่นั่ง สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 4,800 คนต่อวัน


ศูนย์อาหาร E1

ใต้ถุนอาคาร E1 ประกอบด้วย

 • ร้านอาหาร 8 ร้าน
 • ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 ร้าน
 • เปิดบริการตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.ทุกวัน
 • มีความจุ 600 ที่นั่ง สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 2,000 คนต่อวัน


ศูนย์อาหาร E2

ใต้ถุนอาคาร E2 ประกอบด้วย

 • ร้านอาหาร 11 ร้าน
 • ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5 ร้าน
 • เปิดบริการตั้งแต่เวลา 07.00 - 18.00 น.ทุกวัน
 • ด้วยความจุ 600 ที่นั่ง สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 2,000 คนต่อวัน


ศูนย์อาหาร C5

อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน ประกอบด้วย

 • ร้านอาหาร 5 ร้าน
 • ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3 ร้าน
 • เปิดบริการตั้งแต่ 07.00 - 18.00 น.ทุกวัน
 • ด้วยความจุกว่า 400 ที่นั่ง สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 1,400 คนต่อวัน


อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ S2 (KIOSK)

ประกอบด้วย

 • ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3 ร้าน
 • บริการร้านกาแฟสดด้านหน้าห้องสมุด 1 ร้าน
 • เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.ทุกวัน
 • ด้วยความจุกว่า 300 ที่นั่งสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 1,000 คนต่อวัน


ร้านอาหารโซนหอพักนักศึกษา

ประกอบด้วย

 • ร้านอาหารครัวลำดวน ร้านอาหารว่างไพจิตรา ตั้งอยู่กลุ่มหอพักลำดวน
 • ครัวมายมัม ตั้งอยู่กลุ่มหอพักโซน F ให้บริการอาหารตามสั่ง
 • เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น.ทุกวัน
 • สามารถรองรับนักศึกษาได้กว่า 3,000 คนต่อวัน


ศูนย์อาหาร M Square

ชั้น 1 อาคาร E-Park ประกอบด้วย

 • ร้านอาหาร จำนวน 4 ร้าน
 • ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน1 ร้าน
 • เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.30-18.00 น. ทุกวัน
 • ด้วยความจุกว่า 220 ที่นั่ง สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 700 คนต่อวัน


ร้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม อาคาร E-Park

 • ร้าน Bannoffee จำหน่ายกาแฟสดและเครื่องดื่ม
 • ร้าน Coffee Print จำหน่ายกาแฟสด,เครื่องดื่ม และรับพิมพ์งาน
 • ร้าน Taxi Café จำหน่ายกาแฟสด ,เครื่องดื่ม และพิซซ่า


ร้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม อาคาร L-Park

 1. ร้าน Singha Park จำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 2. ร้าน Blue Monkey จำหน่ายเบเกอรี่และเครื่องดื่ม
 3. ร้าน Ice Cream Workshop จำหน่ายไอศกรีมโฮมเมด


ร้านอาหารเรือนริมน้ำ

ร้านอาหารเรือนริมน้ำ เป็นร้านอาหารของมหาวิทยาลัย (ครัวของมหาวิทยาลัย) ตั้งอยู่บริเวณกลุ่มหอพักโซนลำดวน เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.00 น. มีบริการทั้งอาหารเช้า อาหารกลางวันและอาหารเย็น รวมถึงรับจัดงานจัดเลี้ยงตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป