ไปรษณีย์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ที่ทำการไปรษณีย์ไทย และไปรษณีย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยร่วมกับไปรษณีย์ไทยสาขาบ้านดู่ในการจัดให้บริการสำนักงานย่อยไปรษณีย์ภายในมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่นักศึกษาในการรับ-ส่งจดหมาย พัสดุ ธนาณัติ หรือรับบริการเวสเทิร์นยูเนี่ยน ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคาร ไอ-พาร์ค กลุ่มอาคาร เอ็ม-สแควร์  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือใช้บริการ
โปรดติดต่อ: เบอร์โทรศัพท์: 0-5391-6170, 0-5391-6175
เว็บไซต์สำหรับติดตามพัสดุและจดหมาย: reg.mfu.ac.th/postmfu/search.asp

ยังมีบริการรับส่งเอกสารและพัสดุด่วนเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการ คือ 
Ship Smile Service ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคาร แอล-พาร์ค กลุ่มอาคาร เอ็ม-สแควร์