ไปรษณีย์

มหาวิทยาลัยร่วมกับไปรษณีย์ไทยสาขาบ้านดู่ในการจัดให้บริการสำนักงานย่อยไปรษณีย์ภายในมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่นักศึกษาในการรับ-ส่งจดหมาย พัสดุ ธนาณัติ หรือรับบริการเวสเทิร์น ยูเนี่ยน

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร I-Park กลุ่มอาคาร M-Square