รถรับส่งภายในมหาวิทยาลัย

รถไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยได้จัดรถไฟฟ้าสำหรับบริการ รับ-ส่ง นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 16 คัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโดยสาร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน โดยให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00 – 21.00 น.

แผนผังการเดินรถไฟฟ้า
ตารางเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รถสี่ล้อเล็ก (รถเขียว)

ให้บริการ รับ-ส่ง จากด้านหน้ามหาวิทยาลัย (ติดถนนพหลโยธิน) จนถึงกลุ่มหอพักลำดวน ค่าบริการ 7 บาท หรือจ้างเหมาตามเส้นทางที่ผู้ใช้บริการต้องการ

บริการรถจักรยานเช่าผ่านแอปพลิเคชั่น ของบริษัท OFO ไทย จำกัด

บริการรถจักรยานเช่าผ่านแอปพลิเคชั่น ของบริษัท OFO ไทย จำกัด โดยในระยะ 3 เดือนแรก (กรกฎาคม -กันยายน 2561) ให้บริการฟรี ระยะต่อไปทุก 30 นาที อัตรา 5 บาท ซึ่งใช้จ่ายผ่านระบบ TrueMoney Wallet