รถรับส่งภายในมหาวิทยาลัย

สิ่งอำนวยความสะดวก

รถไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยได้จัดรถไฟฟ้าสำหรับให้บริการ รับ-ส่ง นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 16 คัน และมีสถานนีรถไฟฟ้า จำนวน 20 จุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโดยสาร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน มหาวิทยาลัยได้จัดรถไฟฟ้าสำหรับให้บริการ รับ-ส่ง นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 16 คัน และมีสถานนีรถไฟฟ้า จำนวน 20 จุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโดยสาร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 21.00 น.