ข่าวเด่น

มฟล.ร่วมประชุมนานาชาติด้านการวิจัยทางการศึกษา ICER2021

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มฟล.จัด กิจกรรมออนไลน์ เล่าเรื่อง SDGs โดยทูต MFU SDGs

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มฟล.ส่งน้ำใจถึงด่านหน้าสู้โควิด-19

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัด Virtual Dinner x Buddy

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

แนวปฏิบัติการยืนยันรับสิทธิ์ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมติ ครม. ภาคเรียนที่ 1/2564 ทุกระดับการศึกษา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรการเยียวยานักศึกษา ข่าวเด่น

MFUconnect

ข่าวย้อนหลัง