กิจกรรมการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

ไม่พบข่าว

ผู้บริหารสำนักงบประมาณเข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงาน มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

MFUconnect

ข่าวย้อนหลัง