กิจกรรมการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

ไม่พบข่าว

ส่วนประชาสัมพันธ์ระดมสมองกำหนดกลยุทธ์ดำเนินงานสอดคล้องแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

ส่วนสารบรรณฯ จัดกิจกรรรมแลกเปลี่ยนรู้ระหว่างเลขานุการสำนักวิชา หน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2565

หมวดหมู่ข่าว: crp-ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

ผู้บริหาร มฟล. ประชุมร่วมกับผู้นำนักศึกษาหารือมาตรการเปิดเทอม 2/2564

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น ส่วนพัฒนานักศึกษา

มฟล. ประชุมชี้แจงแนวทางและวิธีการจัดส่งข้อมูล MFU ITA ให้แก่เลขานุการแต่ละด้าน

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

ส่วนประชาสัมพันธ์ประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนพร้อมสรุปงบไตรมาส 1/2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

ส่วนสารบรรณฯ ประชุมชี้แจ้งด้านงบประมาณสร้างความเข้าใจภายในหน่วยงาน

หมวดหมู่ข่าว: crp-ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

MFUconnect

ข่าวย้อนหลัง