กิจกรรมการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

ไม่พบข่าว

สำนักวิชาแพทยศาสตร์จัดประชุมสัมมนาแผนยุทธศาสตร์ ร่วมกับ รพ.ศูนย์มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม สำนักวิชาแพทยศาสตร์

มฟล.ประกาศค่านิยม MFU·FIRST : มฟล. เป็นหนึ่ง ดันมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายใน 10 ปี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

MFUconnect

ข่าวย้อนหลัง