กิจกรรมการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

ไม่พบข่าว

ประชุมผู้ประกอบการร้านซักรีดที่ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: asset-ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

มฟล.จัดกิจกรรม อธิการบดีพบนักศึกษาและผู้ปกครอง เปิดเทอมภาคปลาย 2/2564 แบบ On-site

หมวดหมู่ข่าว: ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

มฟล. จัดค่ายสัมพันธ์องค์การบริหาร เปิดเวทีนำเสนอแนวดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวสารส.พัฒนานักศึกษา studentaffairs-กิจกรรมนักศึกษา ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น ส่วนพัฒนานักศึกษา

MFUconnect

ข่าวย้อนหลัง