ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


มฟล.จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 Onsite ในรอบ 2 ปี ได้รับความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 15,000 คน

ขอแสดงความยินดี บุลลากร มฟล. คว้าเหรียญทอง-ทองแดง กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 39 จ.อุบลราชธานี

มฟล. จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 65 แบบไฮบริด จัดการแข่งขันออนไซต์ และการประกวดรูปแบบออนไลน์ 17 – 19 ส.ค. 65

มฟล. ขอเชิญร่วมกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติฯ “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว Bio – Circular Green Economy”

มฟล. จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แบบ New Normal “MFUSciFair2021” ปีที่2

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ มฟล. ได้คะแนนเต็ม 100% ได้รับการรับรอง 4 ห้องปฏิบัติการจาก วช.

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

มฟล. จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์รูปแบบออนไลน์ MFU NEXT Normal พร้อมเปิดตัวเกม MFU Valley

หน่วยงานสนับสนุน มฟล. ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์  D.I.Y ลดการติดเชื้อโควิดมอบให้บุคลากรทางการแพทย์

มฟล.จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 ได้รับความสนใจล้นหลามกว่า 15,000 คน

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู

มฟล.ขอเชิญร่วมงาน 'สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค)' ประจำปี 2562