ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


มฟล. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๖

มฟล. จัด “พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2566”

มฟล. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๕

มฟล. จัดพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2565

มฟล. จัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแบบออนไลน์

มฟล. นำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดโดยรอบมหาวิทยาลัย เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

ส่วนพัฒนานักศึกษาร่วมกับส่วนสารบรรณฯ จัดประชุมชี้แจ้ง ITA รวมถึงช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนให้กับนักศึกษา

มฟล. จัดโครงการนิติกรพบพนักงาน ภายใต้หัวข้อ “การเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต”

มฟล. จัดพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2562