สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ


หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

ติดต่อสำนักวิชา


สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
0 5391 6609
integrative-medicine@mfu.ac.th

สำนักวิชา

MFUconnect