ร่วมงานกับ มฟล.

รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย (คณบดี และผู้อำนวยการศูนย์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงาน สังกัด ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนพนักงาน สังกัด ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2562
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวนาเวศน์ – เรือนรินน้ำ ตำแหน่งพนักงานขับรถ
รับสมัครคัดเลือกพนักงานศูนย์หนังสือ ครั้งที่ 1/2562
รับสมัครคัดเลือกพนักงาน วนาเวศน์ ครั้งที่ 2/2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงาน วนาเวศน์ ครั้งที่ 1/2562 รอบที่2
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงาน สังกัด วนาเวศน์ ครั้งที่ 2/2562
รับสมัครคัดเลือกพนักงาน วนาศรม ครั้งที่ 1/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนพนักงาน สังกัด วนาเวศน์ - ศูนย์อาหาร ครั้งที่ 2/2562
รับสมัครคัดเลือกพนักงาน วนาเวศน์ - ศูนย์อาหาร ครั้งที่ 2/2562 (ขยายเวลารับสมัคร)
รับสมัครคัดเลือกพนักงาน วนาเวศน์ ครั้งที่ 1/2562