ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


มฟล.จัดประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสมุนไพร

สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าลวง จัดงานประชุมเครือข่ายชา-กาแฟ ประเทศไทย 2566

ขอเชิญร่วมการประชุมเครือข่ายชา-กาแฟ ประเทศไทย 2566 ระหว่างวันที่ 6 - 8 ก.ค. 66 ณ มฟล.

สถาบันชาและกาแฟ มฟล. ร่วมจัดกิจกรรมเปิดประสบการณ์การชิมชาและผสมชาแก่ผู้พิการทางสายตา กลุ่ม SIG หรือ Sensory intelligence group

มฟล. ลงนามความร่วมมือมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ต ประเทศฟิลิปปินส์ ในฐานะมหาวิทยาลัยประสานดำเนินการเครือข่าย AATBI จำนวน 22 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศฟิลิปปินส์

สถาบันชาและกาแฟ ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันเครื่องดื่มกาแฟและชาล้านนาตะวันออก Amazing Thailand Drink Season II

มฟล. ให้การต้อนรับอาจารย์จาก School of Food and Nutritional Science, University of Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น หารือการทำงานร่วมกันในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

สถาบันชาและกาแฟ มฟล. รับคณะ FAM Trip ศึกษาดูงานเส้นทางชาและกาแฟเชียงราย สำรวจโอกาสจัดกิจกรรมเชิงธุรกิจ

มฟล. หนุนเชียงรายสู่เมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก จับมือรัฐ-เอกชนจัดเทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน ผู้ว่าฯ เชียงรายขานรับพร้อมเปิดเมืองท่องเที่ยวปลอดภัย

สถาบันชาและกาแฟ มฟล. จัดอบรม "Tea&Coffee Shoot ถ่ายแก้วเก๋ เป๊ะทุกรูป"