ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


นักศึกษา HBM เจ๋งคว้ารางวัลการแข่งขันทำอาหารระดับโลก TUCC 2023

นักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์คว้ารางวัลการอ่านข่าวภาษา Bahasa Indonesia ในงาน UM iFest 2022

เด็ก มฟล. คว้ารางวัลรองชนะเลิศการประกวด The Monk Studios Animation Contest 2022 

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ เข้ารับรางวัล "ศิริราชเชิดชูเกียรติ"

มฟล.คว้า Bronze Award ใน Thailand Research Expo 2022 จากผลงาน Sustainable Coffee for Life

นศ.จีนวิทยาคว้า 3 รางวัลจากการแข่งขัน “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 21

นักศึกษา มฟล. รับรางวัลแข่งขันการอ่านกลอนจีน และการสอนภาษาจีนในระดับนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยจี้หนาน

นักศึกษา มฟล. คว้ารางวัลชนะเลิศและชมเชยจากการแข่งขันแผนธุรกิจ MICE เตรียมเข้าแข่งระดับนานาชาติต่อไป

2 นักศึกษา มฟล. คว้ารางวัลเพาะกายหญิง จากการแข่งขัน Thailand Payap Classic Championships 2022

ผศ. ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง นักวิจัยสตรีท่านแรกของ มฟล. ที่ได้รับทุนวิจัย “ลอรีอัลประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2564

นักศึกษาไอที คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวด “EGAT Animation Awards 2021” ภาคเหนือ

นักศึกษา มฟล. รับรางวัลชมเชยการแข่งขันระดับประเทศ ประกวดแผนธุรกิจ “นมไทย-เดนมาร์ค 60 ปี สู่ความยั่งยืน My Brand Love ของคนไทย”