ข่าวเด่น

ส่วนประชาสัมพันธ์ มฟล. ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวสื่อมวลชนอาวุโสเชียงราย ประจำปี 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวสารส่วนประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น ส่วนประชาสัมพันธ์

อธิการบดี มฟล. ให้การต้อนรับ อธิการบดี ม.แม่โจ้ หารือความร่วมมือทางวิชาการด้านสมุนไพรไทย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร

กลุ่มวิจัยนวัตกรรมเมืองปลอดภัย ร่วมมือภาคเอกชนสร้างเสริมสุขภาพเกษตรกรภาคเหนือ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

อธิการบดี มฟล. กล่าวสวัสดีวันปีใหม่ไทย 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น อธิการบดี