ข่าวเด่น

อธิการบดีร่วมงานแถลงข่าวการจัด MFU RUN 2022

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มฟล. รับการตรวจประเมิน EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่ข่าว: ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ข่าวเด่น #ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

ข่าวย้อนหลัง