ข่าวเด่น

มฟล.กับการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในสถานการณ์โควิด-19

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล. ออกมาตรการเยียวยานักศึกษาปีการศึกษา 2563 จำนวนรวมกว่า 162 ล้านบาท

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานพิเศษ...“ทีมสุขภาพไทย” มฟล. ลงพื้นที่ผนึกกำลังวิชาชีพส่งเสริมสุขภาพดีให้ “ดอยหลวง”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

มฟล. ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยไทยที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 8 ปีซ้อน (SIR 2020)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น MFU Rankings

‘อัยยมิญช์ ฉันทศิริพันธุ์’ เจ้าของลายเส้นการ์ตูนสวัสดีประจำวัน จากไลน์กลุ่ม “หมอฟันไทยสู้ภัย COVID”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

อธิการบดี มฟล. รับมอบหน้ากากอนามัยและยาสมุนไพรจีนจาก ม.การแพทย์แผนจีนยูนนาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน) โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง