ข่าวเด่น

ผู้บริหาร มฟล. ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ตอกย้ำเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

หมวดหมู่ข่าว: ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าวเด่น

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ท่าน ว.-อ.เฉลิมชัย ทำการสอนในหลักสูตร “พุทธศิลปกรรม มฟล.” ครั้งแรกในรูปแบบออนไลน์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สถาบันพุทธศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์บริการวิชาการ

มฟล. จัดปฐมนิเทศผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันพุทธศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรม Open House

หมวดหมู่ข่าว: medical-กิจกรรมศูนย์การแพทย์ มฟล. ข่าวเด่น

ประชุมผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สถาบันชาและกาแฟ มฟล. จัดอบรม "Tea&Coffee Shoot ถ่ายแก้วเก๋ เป๊ะทุกรูป"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร