ข่าวเด่น

มฟล.จัดงาน MFU Innovation Day 2021

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มฟล. ประชุมชี้แจงแนวทางและวิธีการจัดส่งข้อมูล MFU ITA ให้แก่เลขานุการแต่ละด้าน

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

มฟล. ยึดหลักปฏิบัติ “No Gift Policy” ในทุกเทศกาล

หมวดหมู่ข่าว: ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าวเด่น

ข่าวย้อนหลัง