ข่าวเด่น

มฟล. จัดอบรม "การให้บริการอย่างมืออาชีพ" เสริมทักษะให้พนักงานสายปฎิบัติการ

หมวดหมู่ข่าว: ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าวเด่น ส่วนการเจ้าหน้าที่

ผู้บริหาร มฟล. ประชุมร่วมกับผู้นำนักศึกษาหารือมาตรการเปิดเทอม 2/2564

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น ส่วนพัฒนานักศึกษา

มฟล.จัดงาน MFU Innovation Day 2021

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มฟล. ประชุมชี้แจงแนวทางและวิธีการจัดส่งข้อมูล MFU ITA ให้แก่เลขานุการแต่ละด้าน

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น