ข่าวเด่น

มฟล.จัดพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษา พยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 13

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

มฟล. จัดทำบุญอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 นักศึกษา 3 สำนักวิชาร่วมแสดงออกถึงความเคารพและไว้อาลัย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ