ข่าวเด่น

สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าลวง จัดงานประชุมเครือข่ายชา-กาแฟ ประเทศไทย 2566

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อธิการบดี มฟล. ต้อนรับนักศึกษาใหม่-ผู้ปกครอง เดินทางมารายงานตัวเข้าหอพักวันแรก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น อธิการบดี ส่วนพัฒนานักศึกษา สภานักศึกษา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล.จัดกิจกรรม Open House Med MFU 2023 เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์แม่ฟ้าหลวง 2566

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

มฟล. จัดกิจกรรม Art for Relaxation ใช้การทำงานศิลปะเสริมสุขภาพใจนักศึกษา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น งานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา