ข่าวเด่น

อธิการบดี มฟล. รับมอบภาพจากคุณช่วง มูลพินิจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ประจำปี 2556

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อธิการบดี

มฟล. เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย หารือแลกเปลี่ยนอาจารย์ จัดหลักสูตรระยะสั้นพยาบาล

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อธิการบดี ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

มฟล.ร่วมชุมชนปลูกป่าเชิงนิเวศเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าบริเวณแหล่งต้นน้ำชุมชน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา