ข่าวเด่น

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. ออกหน่วยบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมลดความเสี่ยงให้ประชาชน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อธิการบดี มฟล. ร่วมหารือคณะนักศึกษาแพทย์จาก Oregon Health and Science University ในแผนความร่วมมือด้านสาธารณสุข

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น อธิการบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์บริการวิชาการ

อธิการบดี มฟล. แสดงความยินดีบัณฑิต ลำดวนช่อที่ 20 ก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น อธิการบดี พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มฟล. ตัวแทนภาคเหนือจัดแสดงผลงาน “มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง : จากงานวิจัยสู่ การพัฒนาพื้นที่”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น MLii : MFU Learning Innovation Institute (สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) ส่วนบริการงานวิจัย