ข่าวเด่น

มฟล. ร่วมลงนามพัฒนานักศึกษาสู่ Startup กับบริษัท อิมเมจ เอนจิน จำกัด เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคเมตาเวิร์ส (Metaverse)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา