ข่าวเด่น

นักศึกษาบัญชีเจ๋ง! ได้ทำงานกับ SCG บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาการจัดการ ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา

มฟล. จับมือ Singha Park Café เปิดห้องอ่านหนังสือ Co-Working Space เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และใช้ชีวิต

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ นักศึกษา

มฟล. MOU ร่วม ธ.ออมสิน ในโครงการ 'ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม

นักศึกษาจีนวิทยา เปิดม่านละครเวที 'The Blue Butterfly' โชว์ความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น นักศึกษา สำนักวิชาจีนวิทยา

สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา จัดกิจกรรมสร้างแรงบัลดาลใจ จากพี่..ถึงน้อง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา นักศึกษา

MFii อบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ แนะสตาร์ทอัพวางแผนก่อนเริ่มธุรกิจ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม

มฟล. ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันหมากล้อมนานาชาติแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มฟล. จัดงาน Book Fair มหกรรมหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

มฟล จัดดนตรีในสวน เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาแสดงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น นักศึกษา พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง ศิลปวัฒนธรรม