ข่าวเด่น

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดขยะ ปีที่ 3

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

สำนักงานให้คำปรึกษา จัดกิจกรรมฟังเพลงผ่อนคลายสบายอารมณ์ ลดความเครียดนักศึกษา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา MFU Band วงดนตรีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง จัดดนตรีในสวนเข้าบรรยากาศเดือนแห่งความรัก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง ศิลปวัฒนธรรม

มฟล. จัดค่ายสัมผัสภาษาและวัฒนธรรมจีนให้น้องระดับประถมศึกษาเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง