ข่าวเด่น

มฟล.จัดการแข่งขันว่ายน้ำ MFU Swimming Championship

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มฟล. ที่ 1 ในไทย THE World University Rankings 2023 by subject: Life Sciences

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น MFU Rankings THE

มฟล.จัดพิธีถวายเครื่องสักการะ 'สมเด็จย่า' เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

หมวดหมู่ข่าว: SDG03 SDG10 ข่าวเด่น สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

คณาจารย์ มฟล. ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2022

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น รางวัล/ผลการวิจัยเด่น รางวัล/ผลงานเด่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา