ข่าวเด่น

มฟล.พบเห็ดหูหนูชนิดใหม่ของโลก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมภาษณ์พิเศษ-เบื้องหลัง แอปพลิเคชั่น ‘ยักษ์ขาว’ สู้ฝุ่น

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานสนับสนุน มฟล. ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์  D.I.Y ลดการติดเชื้อโควิดมอบให้บุคลากรทางการแพทย์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มฟล.มอบอุปกรณ์สู้ไฟป่า

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น