ข่าวเด่น

มฟล.จัดงาน Job Fair Online พร้อมเปิดตัวระบบ MFU Job Hunting พาบัณฑิตฝ่าวิกฤตหางานทำ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา

มฟล.ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมร่วมหารือเกษตรอินทรีย์ยุค New Normal

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม

มฟล. จัด MOU ถ่ายทอดสิทธิ "สูตรตำรับเครื่องสำอางที่มีสารสกัดจากชาอัสสัมเป็นส่วนประกอบ"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม

MFii จัดประชุมขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม