ข่าวเด่น

อธิการบดี ให้โอวาทนักศึกษาน้องใหม่ ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น อธิการบดี นักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา

7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพผนึกกำลังลงพื้นที่ให้บริการสุขภาพ ณ อ.ดอยหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ บริการชุมชน

มฟล. จัดอบรมผู้ประกอบการด้านสมุนไพรในกลุ่มประเทศ CLMVT ส่งเสริมการผลิตที่ยั่งยืนและการสร้างเครือข่าย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์บริการวิชาการ