ข่าวเด่น

อธิการบดี มฟล. ร่วมเสวนา Platinum Award Talk ภายในงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022 )”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ส่วนบริการงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มฟล. จัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น