ข่าวเด่น

มฟล. จับมือ Singha Park Cafe จัดประกวดแผนธุรกิจ คิดเมนู Signature และออกแบบของที่ระลึก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาการจัดการ

อธิการบดี มฟล. มอบชุดผลิตภัณฑ์ RED RICE แก่นายกรัฐมนตรีในโอกาสเยี่ยมชมบูธ ณ งาน ครม.สัญจร จ.เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น อธิการบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รมว.วธ.เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์ อธิการบดี พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง

สนว.อก. เจรจาความร่วมมือกับผู้บริหารจาก Faculty of Agricultural Technology, Universitas Brawijaya อินโดนีเซีย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

พิธีมอบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น อธิการบดี ส่วนพัฒนานักศึกษา