แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ชื่อโครงการจัดทำแอปพลิเคชั่นสองภาษา (ไทย-จีน) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย จำนวน 1 บริการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนภาพถ่ายรังสีในช่องปากระบบดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการค่าต่อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร จำนวน ๑ งาน

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑