แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานปรับปรุงห้องเย็นสำหรับจัดเก็บยา

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เช่าเหมาบริการยานพาหนะพร้อมพนักงานขับรถ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดซื้อเครื่องฉายแสงอุลตร้าไวโอเลต (UV)

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้อที่นอน แบบฟองน้ำอัดขนาด 3x6 ฟุต

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย ตั้งแต่ 15 มกราคม - 30 กันยายน 63