แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ค่าลิขสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Online ระยะเวลาใช้งาน 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.62 - 15 ก.ค.63)

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนน 9 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ค่าซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (สัญญาเริ่ม 1 ก.ค.62 - 31 ธ.ค.62)

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องยาง ชั้น 3 อาคาร AV