แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานปรับปรุงห้องเย็นสำหรับจัดเก็บยา

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่าจ้างวางระบบสายสัญญาณ Fiber Opic จำนวน 2 รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่าจ้างวางระบบสายสัญญาณ Fiber Optic สำหรับ รพ.ศูนย์การแพทย์

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างเหมารายงานผลตรวจวินิจฉัยทางรังสีด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 กันยายน 2563

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานปรับปรุงห้องสำนักงาน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เช่าครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 254 เครื่อง ระยะเวลา 31 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 - 30 กันยายน 2565)

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เช่าครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 254 เครื่อง ระยะเวลา 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 - 30 กันยายน 2563)